طراحی با فونت‌فورج

کتابی درباره چگونگی ساخت یک تایپ‌فیس جدید با کمک فونت‌فورج

دریافت در قالب [ePUB] | [MOBI] | [PDF]
دیدن پروژه روی گیت‌هاب

 1. پیش‌گفتار
 2. فونت چیست؟
 3. به چشمان‌تان اعتماد کنید
 4. برنامه‌ریزی پروژه
 5. مربع EM
 6. نصب فونت‌فورج
 7. پیکربندی فونت‌فورج
 8. معرفی عمومی واسط کاربری
 9. استفاده از ابزارهای رسم فونت‌فورج
 10. ترسیم با ابزار حلزونی
 11. ساختن o و n
 12. اطلاعات و فراداده‌های فونت
 13. فاصله‌گذاری کلمات
 14. ساختن DNA تایپ
 15. حروف بزرگ
 16. فاصلهٔ خطوط
 17. علائم نگارشی و نمادها
 18. تکمیل حروف کوچک
 19. اعراب‌ها و لهجه‌ها
 20. اعداد
 21. ضخیم و سایر وزن‌ها
 22. ایتالیک
 23. فاصله‌گذاری، سنجه‌ها و کرنینگ
 24. درستی‌سنجی؛ اطمینان حاصل کنید که فونت‌تان درست کار می‌کند
 25. خروجی نهایی و تولید پرونده‌های فونت
 26. مواجهه با مشکلات در فونت‌فورج
 27. Designing Devanagari Typefaces
 28. Importing Glyphs from Other Programs
 29. افزودن گلیف‌ها به فونت عربی
 30. مطالعهٔ بیشتر
 31. Glossary