طراحی با فونت‌فورج

کتابی درباره چگونگی ساخت یک تایپ‌فیس جدید با کمک فونت‌فورج

دریافت در قالب [ePUB] | [MOBI] | [PDF]
دیدن پروژه روی گیت‌هاب

فاصله‌گذاری کلمات

شاید خنده‌دار به نظر برسد که بخواهیم توجه ویژه‌ای به فاصله‌گذاری کلمات داشته باشیم اما یکی از رایج‌ترین بخش‌های طراحی یک تایپ، همین کار است.

فاصلهٔ کلمات بیش از حد پهن یا باریک، طراحی یک فونت را نابود می‌کند. اگر چند حرف اول‌تان را طراحی کرده‌اید، برای پرداختن به این موضوع چندان هم زود نیست. انتخابی که در این مرحله انجام می‌دهید بایستی به مرور و طی مراحل طراحی فونت بازبینی و اصلاح شود.

فاصله کلمات در این مثال خیلی تنگ است…

و این جا خیلی پهن است…

و حالا در این جا به اندازه‌ای متعادل رسیده است…

اگر تایپ شما قرار است در اندازه‌های بزرگ مورد استفاده قرار بگیرد، فاصله کلمات می‌تواند کاهش یابد — و برعکس، برای استفاده در اندازه‌های کوچک، فاصله افزایش یابد.

تحقیقات نشان داده است فاصله خیلی زیاد بین حروف به مراتب قابل تحمل‌تر است تا فاصله بسیار کم بین آن‌ها. بنابراین اگر هنوز مطمئن نیستید که چه می‌خواهید، به سمت فاصله بیشتر دست به آزمون و خطا بزنید.

توجه: مطالعات مشابهی نشان داده‌اند که در قیاس با فواصل معمولی برای افراد بزرگسال، فواصل بازتر برای بچه‌های کم سن و سال‌تر سودمندتر هستند.

Linda Reynolds and Sue Walker (2004) — ‘You can’t see what the words say: word spacing and letter spacing in children’s reading books’, Journal of Research in Reading, vol 27, no.1, pp. 87-98.