طراحی با فونت‌فورج

کتابی درباره چگونگی ساخت یک تایپ‌فیس جدید با کمک فونت‌فورج

دریافت در قالب [ePUB] | [MOBI] | [PDF]
دیدن پروژه روی گیت‌هاب

معرفی عمومی واسط کاربری

فونت‌فورج دارای واسط کاربری مشابهی برای سیستم‌عامل‌های گنو/لینوکس، ویندوز و مک است.

این ویدئوی معرفی کوتاه ویژگی‌های اساسی این برنامه توسط دیو کراسلند (Dave Crossland) در کارگاه طراحی تایپ ناسودبر به نام کارگاه ساخت تایپ (Crafting Type workshop) که از پروژه فونت‌فورج حمایت می‌کند:

چهار پنجره اصلی وجود دارد:

۱. پنجره نمای فونت (Font View)

این پنجره زمانی که فونت‌فورج را برای اولین بار اجرا می‌کنید ظاهر شده و جدولی از گلیف‌های موجود در فونت را نمایش می‌دهد.

۲. پنجره نمای نویسه (Character View)

روی یک گلیف در نمای فونت کلیک کنید تا نمای نویسه باز شود. اینجا جایی است که شما می‌توانید گلیف‌ها را رسم و ویرایش کنید. این کار را می‌توانید هم به صورت تک به تک در زبانه‌ها و هم پهلو به پهلو در کنار یک پرونده متنی انجام بدهید.

۳. پنجره نمای سنجه‌ها (Metrics View)

به “Window ⇨ New Metrics Window” یا “Metrics ⇨ New Metrics Window” بروید. همچنین می‌تواند در نمای فونت، یکی از گلیف‌ها را انتخاب کرده و کلیدهای Ctrl + K را بفشارید. همچنین می‌توانید یک گلیف را گرفته و در نمای سنجه‌ها رها کنید.

اینجا جایی است که در آن می‌توانید کرنینگ و فاصله‌گذاری فونت را تنظیم کنید. You can also step through a prepared word list text file here.

۴. پنچره اطلاعات فونت (Font Info)

به “Elements ⇨ Font Info” بروید. اینجا می‌توانید همه فراداده های مربوط به فونت را پیدا کنید.

5. محیط Typesetting برای آزمون‌ها

خارج از هر ویرایش‌گر فونتی، شما نیازمند یک نظام typesetting برای آزمودن فونت‌تان در عمل هستید. این، یکی از رازهای بزرگ طراحان حرفه‌ای تایپ است: بخش از مهم‌ترین کار در یک پروژه طراحی تایپ‌فیس، خارج از ویرایش‌گر فونت، و در اسناد آزمون که در نظام typesetting طراحی شده است انجام می‌پذیرد.

نظام‌های اصلی از این قرارند:

  • وب (فایرفاکس، کرومیوم و غیره)
  • ابزارهای DTP (اسکریبوس، اینک‌اسکیپ و غیره)
  • پرازش‌گرهای متن (لیبره‌آفیس، ابی‌ورد، کلیگرا وردز و غیره)
  • پردازش‌گرهای قالب صفحه برنامه‌نویسانه (LaTeX, ConTeXt, SILE, ShoeBot, Even, etc)